Chính sách bảo mật

Chính Sách Bảo Mật này mô tả cách thức công ty TNHH Công Nghệ Bất Động Sản AtaHome (“AtaHome” hoặc “Chúng tôi”) thu thập, sử dụng thông tin của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của AtaHome. Chúng tôi hiểu rằng quyền riêng tư của bạn rất quan trọng. Vì vậy, chúng tôi xin cam đoan sẽ bảo vệ tuyệt đối những thông tin cá nhân của người sử dụng website. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết và có liên quan đến việc thực hiện giao dịch mua/bán hoặc thuê/cho thuê bất động sản. Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của người sử dụng trong thời gian luật pháp quy định hoặc cho mục đích nào đó. Ngoài ra, người sử dụng, thành viên hoặc khách hàng của AtaHome có thể truy cập vào website và trình duyệt mà không cần phải cung cấp bất cứ chi tiết cá nhân nào. Vào lúc đó, bạn đang được ẩn danh và chúng tôi không thể biết bạn là ai cho đến khi bạn đăng nhập vào tài khoản cá nhân của mình

Chính sách bảo mật này bao gồm những gì? 

Chính sách bảo mật này bao gồm việc xử lý thông tin nhận dạng cá nhân ("Thông tin cá nhân") và các thông tin khác được thu thập liên quan đến việc bạn sử dụng hoặc truy cập vào Dịch vụ. Chính sách bảo mật này cũng bao gồm việc chúng tôi xử lý mọi Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bên ngoài Dịch vụ và được kết hợp với Thông tin cá nhân đó được thu thập liên quan đến việc bạn sử dụng hoặc truy cập vào Dịch vụ. Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng cho các hoạt động của bên thứ ba mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ chủ nhà, người thuê, chủ sở hữu, người mua và các trang web, dịch vụ và ứng dụng của bên thứ ba (dịch vụ của bên thứ ba) bạn chọn truy cập thông qua Dịch vụ hoặc cho các cá nhân mà chúng tôi không quản lý hoặc sử dụng. Mặc dù chúng tôi cố gắng chỉ tạo điều kiện truy cập vào các Dịch vụ của bên thứ ba chia sẻ sự tôn trọng quyền riêng tư của bạn hoặc bạn yêu cầu thông qua việc sử dụng Dịch vụ của bạn, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách quyền riêng tư của các Dịch vụ bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét cẩn thận các chính sách bảo mật của bất kỳ Dịch vụ bên thứ ba nào bạn truy cập. 

I. Thu thập và Sử dụng Dữ liệu. 

A. Thông tin trực tiếp cung cấp cho chúng tôi. 

Chúng tôi có thể thu thập và lưu giữ một số hoặc tất cả các thông tin sau mà bạn cung cấp cho chúng tôi: 

(i) Nếu bạn đăng ký hoặc sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp tên, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số điện thoại, tên người dùng, mật khẩu và các thông tin đăng ký khác. Bạn có thể được yêu cầu đăng ký với chúng tôi và cung cấp thông tin chúng tôi yêu cầu từ bạn để sử dụng Dịch vụ hoặc sử dụng một số hoặc tất cả các tính năng được cung cấp bởi Dịch vụ. 

(ii) Thông tin bạn cung cấp khi liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ kỹ thuật hoặc khách hàng hoặc với các câu hỏi về việc sử dụng Dịch vụ của bạn. 

B. Thông tin Tự động Thu thập từ Bạn. 

Ngoài thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi, Dịch vụ có thể tự động thu thập và lưu trữ thông tin bổ sung tự động, thông tin này có thể bao gồm: 

(i) Dữ liệu đăng ký thiết bị (ví dụ: loại thiết bị di động bạn sử dụng, thiết bị duy nhất của thiết bị di động hoặc ID quảng cáo, địa chỉ IP, hệ điều hành và loại trình duyệt) 

(ii) Cài đặt thiết bị 

(iii) Mạng di động 

(iv) Thông tin về cách bạn sử dụng Dịch vụ (ví dụ: bao nhiêu lần bạn sử dụng Dịch vụ mỗi ngày) 

(v) Yêu cầu và giới thiệu URL 

(vi) Dữ liệu vị trí được thu thập qua thiết bị của bạn (bao gồm, ví dụ: dữ liệu vị trí chính xác như thông tin GPS và WiFi) 

C. Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập từ bạn. 

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp hoặc được thu thập thông qua Dịch vụ để vận hành và cải tiến Dịch vụ, các trang web, ứng dụng, sản phẩm và dịch vụ khác của chúng tôi hoặc liên hệ với bạn theo thời gian để cung cấp cho bạn những thông tin quan trọng, thông báo và quảng cáo liên quan đến Dịch vụ. Nếu bạn muốn từ chối nhận thông tin tiếp thị hoặc quảng cáo từ chúng tôi qua email, hãy làm theo các hướng dẫn trong mỗi email mà bạn nhận được từ chúng tôi mô tả cách bạn có thể chọn không nhận các thông tin tiếp thị hoặc quảng cáo từ chúng tôi. Nếu bạn là người dùng đã đăng ký, bạn cũng có thể điều chỉnh cài đặt email của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn và điều chỉnh cài đặt tài khoản của bạn. 

II. Thu thập thông tin bởi các bên thứ ba.

A. Analytics. 

Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét cài đặt Thiết bị và Dịch vụ của bạn để đảm bảo chúng phù hợp với sở thích của bạn, bao gồm cả việc thu thập và sử dụng thông tin. Bạn có thể ngừng việc thu thập thêm một số thông tin nhất định bởi Dịch vụ bằng cách cập nhật cài đặt thiết bị phù hợp của bạn hoặc bạn có thể gỡ cài đặt Dịch vụ. Ngoài ra, bạn có thể chọn không chia sẻ thông tin vị trí của bạn bằng cách điều chỉnh cài đặt dịch vụ vị trí của thiết bị di động của bạn. Để được hướng dẫn về thay đổi cài đặt có liên quan, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ / nhà cung cấp dịch vụ mạng hoặc nhà sản xuất thiết bị. 

B. Không theo dõi yêu cầu. 

Nếu bạn truy cập vào Dịch vụ thông qua trình duyệt, trình duyệt của bạn có thể cho phép bạn điều chỉnh cài đặt trình duyệt của bạn để các yêu cầu "không theo dõi" được gửi tới các trang web mà bạn truy cập. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không vô hiệu hóa công nghệ theo dõi có thể đang hoạt động trên Dịch vụ để đáp lại bất kỳ yêu cầu "không theo dõi" nào mà chúng tôi nhận được từ trình duyệt của bạn. Bạn có thể thay đổi các tùy chọn bảo mật của mình liên quan đến việc sử dụng cookie và các công nghệ tương tự khác thông qua trình duyệt của bạn. Bạn có thể thiết lập trình duyệt chấp nhận tất cả cookie, khóa các cookie nhất định, yêu cầu sự chấp thuận của chúng tôi trước khi cookie được đặt trong trình duyệt của bạn hoặc chặn tất cả cookie. Chặn tất cả cookie sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm trực tuyến của bạn và có thể ngăn bạn không được hưởng các tính năng đầy đủ được cung cấp thông qua Dịch vụ. 

III. Các Dịch vụ Truyền thông Xã hội. 

Dịch vụ có thể sử dụng mạng xã hội hoặc "chia sẻ chức năng" hoặc có thể chứa các liên kết đến các trang web truyền thông xã hội của bên thứ ba hoặc các ứng dụng không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát bởi AtaHome. Việc bạn sử dụng các tính năng này có thể dẫn đến việc thu thập hoặc chia sẻ thông tin về bạn theo các trang web hoặc ứng dụng này, tùy thuộc vào tính năng. AtaHome không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về bất kỳ chức năng chia sẻ nào, nội dung, chính sách bảo mật, hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba nào. Bạn phải tuân theo chính sách của bên thứ ba khi có thể. Chúng tôi cũng có thể cho phép bạn sử dụng trang web truyền thông xã hội hoặc các ứng dụng để thúc đẩy trang web phương tiện truyền thông xã hội hiện có hoặc tài khoản ứng dụng của bạn để truy cập các tính năng của Dịch vụ. Vui lòng xem lại cài đặt bảo mật của bạn cho trang web phương tiện truyền thông xã hội hoặc tài khoản ứng dụng có liên quan của bạn do cài đặt đó xác định thông tin nào có thể được cung cấp cho chúng tôi khi bạn truy cập vào Dịch vụ qua trang web hoặc ứng dụng truyền thông xã hội hiện hành. 

Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại chính sách bảo mật và cài đặt trên các trang web truyền thông xã hội hoặc các ứng dụng mà bạn tương tác để đảm bảo bạn hiểu thông tin có thể được thu thập, sử dụng và chia sẻ bởi các trang web đó.

IV Quản lý thông tin của bạn. 

Chúng tôi thừa nhận quyền của cá nhân để truy cập dữ liệu cá nhân của họ. Bạn có thể gửi email đến địa chỉ: atahome.vn@gmail.com để yêu cầu quyền truy cập hoặc sửa đổi thông tin cá nhân của bạn. Vui lòng bao gồm thông tin đăng ký bạn cung cấp thông qua Dịch vụ. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin bổ sung cho mục đích xác minh danh tính hoặc để xác minh rằng bạn đang sở hữu một tài khoản email thích hợp. Nếu bạn muốn chúng tôi xóa thông tin mà bạn đã cung cấp thông qua Dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email trên và chúng tôi sẽ phản hồi trong một thời gian phù hợp. Xin lưu ý rằng một số hoặc tất cả các thông tin mà bạn cung cấp có thể được yêu cầu để Dịch vụ hoạt động đúng hoặc có thể tự động được giữ lại trong bộ lưu trữ sao lưu hoặc lưu giữ hồ sơ lưu trữ. 

V. Thông tin liên lạc. 

Vui lòng tham khảo chuyên mục Hỗ trợ để tìm hiểu rõ hơn về quy trình mua bán, cho thuê bất động sản trên AtaHome. Nếu bạn có thắc mắc về Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ email: atahome.vn@gmail.com.  Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời bạn một cách kịp thời nhằm giải quyết những thắc mắc của bạn.