Blog

Diện tích thực tế lớn hơn trong sổ đỏ, liệu có rủi ro khi mua?

16-03-2019 | Blog

Trường hợp diện tích đất thực tế lớn hơn so với trong giấy tờ, nguồn gốc đất ở lâu dài, ranh giới thửa đất được xác định không thay đổi, không xảy ra tranh chấp. Vậy liệu có rủi ro khi mua? Cùng ATAHOME tìm hiểu vấn đề này nhé.

Quy định của pháp luật

Tại khoản 5 điều 98 Luật đất đai năm 2013 có quy định:“Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.

Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 99 của Luật này.”

Vì vậy, nếu thửa đất bạn đang dự định mua có đầy đủ các điều kiện quy định tại khoản 5 Điều 98 Luật Đất đai 2013 thì thửa đất của bạn có thể điều chỉnh được tăng diện tích theo số thực tế đã đo.

Về rủi ro có thể xảy ra

Trường hợp bạn mua mảnh đất này với mức tiền đối với phần diện tích thực tế lớn hơn và sau đó bạn làm thủ tục điều chỉnh (tăng) diện tích. Tuy nhiên, khi tiến hành đo đạc, hồ sơ kỹ thuật thửa đất thể hiện các cạnh tiếp giáp với các hộ liền kề có sự thay đổi và sự thay đổi này dẫn đến việc thiếu hụt diện tích của hộ liền kề. Trong trường hợp này phần diện tích tăng lên đó sẽ không được công nhận.

Vì vậy, bạn có thể yêu cầu bên bán điều chỉnh (tăng) diện tích theo phần diện tích thực tế trước khi tiến hành mua bán để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho mình.

Quang Nguyễn